توجه: قیمت های موجود در اکوفیس به روز نیستند. لطفا جهت انجام سفارش با برندهای سازنده تماس بگیرید.

پرفروش ترین محصولات

پیشنهاد اکوفیس

مشاهده همه محصولات

صندلی مدیریتی داتیس کد MA735

صندلی مدیریتی با مکانزیم تیلت کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) پنج پر کروم - دسته آلومینیوم با پد انتگرال - چرخ پی یو ( بی صدا )

۷۲۹،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس کد MB760

صندلی مدیریت طبی با مکانیزم تیلت کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) پنج پر کروم - دسته کروم با پد انتگرال - چرخ پی یو ( بی صدا )

۸۹۰،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس کد MF860

صندلی مدیریت طبی با با مکانیزم سینکرون ( اتوبوسی ) - استفاده از پارچه توری ( مش ) در پشت گردن - پنج پر آلومینیوم - دسته آلومینیوم با پد انتگرال - فوم سرد - چرخ پی یو ( بی صدا )

۱،۲۵۰،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس کد MO745

صندلی مدیریت با مکانیزم تیلت کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) پنج پر کروم - دسته آلومینیوم با پد انتگرال - چرخ پی یو ( بی صدا )

۷۳۶،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس کد MP647T

صندلی مدیریت با مکانیزم سینکرون، قفل کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) پنج پر کروم - دسته پلاستیکی - فوم سرد - چرخ پی یو ( بی صدا )

۶۳۸،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس کد MP647

صندلی مدیریت با مکانیزم سینکرون، قفل کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) پنج پر آلومینیوم - دسته انتگرال تنظیمی چند حالته - فوم سرد - چرخ پی یو ( بی صدا )

۸۸۰،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس MP747

صندلی مدیریتی کارشناسی طبی با مکانیزم سینکرون، قفل کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) تنظیم گودی کمر - پنج پر آلومینیوم - دسته انتگرال تنظمیم چند حالته - فوم سرد - چرخ پی یو ( بی صدا )

۸۵۰،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس MT770

صندلی مدیریت طبی با مکانیزم تیلت کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) - پنچ پر کروم - دسته آلومینیوم با پد انتگرال - چرخ پی یو ( بی صدا )

۹۴۰،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس MV840

صندلی مدیریت طبی با مکانیزم سینکرون ( اتوبوسی ) - استفاده از پارچه توری ( مش ) در پشت گردن - پنج پر آلومینوم - دسته تسمه ای کروم - پد دسته همرنگ با صندلی - فوم سرد - چرخ پی یو ( بی صدا )

۱،۱۹۰،۰۰۰
صندلی کارشناسی داتیس XA735 مدل آلتیما

صندلی کارشناسی با مکانیزم تیلت کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) پنج پر کروم - دسته آلومینیوم با پد انتگرال - چرخ پی یو ( بی صدا )

۶۴۵،۰۰۰
صندلی کارشناسی داتیس XB760

صندلی کارشناسی طبی با مکانیزم تیلت کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) پنج پر کروم - دسته کروم با پد انتگرال - چرخ پی یو ( بی صدا )

۷۹۰،۰۰۰
    در حال حاضر اپراتوری برای پاسخگویی وجود ندارد