پرفروش ترین محصولات

پیشنهاد اکوفیس

مشاهده همه محصولات

صندلی مدیریتی داتیس کد MA735

صندلی مدیریتی با مکانزیم تیلت کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) پنج پر کروم - دسته آلومینیوم با پد انتگرال - چرخ پی یو ( بی صدا )

۷۲۹،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس کد MB760

صندلی مدیریت طبی با مکانیزم تیلت کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) پنج پر کروم - دسته کروم با پد انتگرال - چرخ پی یو ( بی صدا )

۸۹۰،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس کد MF860

صندلی مدیریت طبی با با مکانیزم سینکرون ( اتوبوسی ) - استفاده از پارچه توری ( مش ) در پشت گردن - پنج پر آلومینیوم - دسته آلومینیوم با پد انتگرال - فوم سرد - چرخ پی یو ( بی صدا )

۱،۲۵۰،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس کد MO745

صندلی مدیریت با مکانیزم تیلت کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) پنج پر کروم - دسته آلومینیوم با پد انتگرال - چرخ پی یو ( بی صدا )

۷۳۶،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس کد MP647T

صندلی مدیریت با مکانیزم سینکرون، قفل کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) پنج پر کروم - دسته پلاستیکی - فوم سرد - چرخ پی یو ( بی صدا )

۶۳۸،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس کد MP647

صندلی مدیریت با مکانیزم سینکرون، قفل کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) پنج پر آلومینیوم - دسته انتگرال تنظیمی چند حالته - فوم سرد - چرخ پی یو ( بی صدا )

۸۸۰،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس MP747

صندلی مدیریتی کارشناسی طبی با مکانیزم سینکرون، قفل کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) تنظیم گودی کمر - پنج پر آلومینیوم - دسته انتگرال تنظمیم چند حالته - فوم سرد - چرخ پی یو ( بی صدا )

۸۵۰،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس MT770

صندلی مدیریت طبی با مکانیزم تیلت کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) - پنچ پر کروم - دسته آلومینیوم با پد انتگرال - چرخ پی یو ( بی صدا )

۹۴۰،۰۰۰
صندلی مدیریتی داتیس MV840

صندلی مدیریت طبی با مکانیزم سینکرون ( اتوبوسی ) - استفاده از پارچه توری ( مش ) در پشت گردن - پنج پر آلومینوم - دسته تسمه ای کروم - پد دسته همرنگ با صندلی - فوم سرد - چرخ پی یو ( بی صدا )

۱،۱۹۰،۰۰۰
صندلی کارشناسی داتیس XA735 مدل آلتیما

صندلی کارشناسی با مکانیزم تیلت کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) پنج پر کروم - دسته آلومینیوم با پد انتگرال - چرخ پی یو ( بی صدا )

۶۴۵،۰۰۰
صندلی کارشناسی داتیس XB760

صندلی کارشناسی طبی با مکانیزم تیلت کلاجی ( امکان قفل صندلی در زاویه های مختلف ) پنج پر کروم - دسته کروم با پد انتگرال - چرخ پی یو ( بی صدا )

۷۹۰،۰۰۰
    در حال حاضر اپراتوری برای پاسخگویی وجود ندارد